Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Δραστική μείωση στις εκλογικές δαπάνες υποψηφίων συμβούλων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση επανακαθορίστηκαν τα ανώτατα όρια δαπανών για τους υποψήφιους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους έως και 70% χαμηλότερα σε σύγκριση με τις εκλογές του 2006 και τέθηκε για πρώτη φορά όριο στις πηγές χρηματοδότησης.

 • Ενδεικτικά, το 2006 ένας συνδυασμός υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων μπορούσε να πραγματοποιήσει δαπάνη 684.000 ευρώ. Τώρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 322.500 ευρώ.
  Για τις περιφερειακές εκλογές το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων.
  Αντίστοιχα στις δημοτικές εκλογές σε δήμους που αποτελούνται από 1 έως 3 εκλογικές περιφέρειες το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούνται από 4 έως 6, από 7 έως 10 και από 11 και άνω εκλογικές περιφέρειες το ανωτέρω άθροισμα προσαυξάνεται κατά 20%, 50% και 75% αντίστοιχα.
  Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν δαπάνες πάνω από 1.500, 2.500 και 3.500 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου.
  Αντίστοιχα οι υποψήφιοι Περιφερειακοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 2.500 ευρώ έως και τα 13.500 ευρώ ανάλογα με την Περιφέρεια.
  Κάθε συνδυασμός μπορεί να λάβει έως και 2.000 ευρώ από ένα φυσικό πρόσωπο ενώ ένας υποψήφιος σύμβουλος έως και 500 ευρώ. Όλες οι χορηγίες είναι ονομαστικοποιημένες και αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα.
  Δείτε αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου.