Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Ένα νόμος που πραγματικά αναβαθμίζει την Παιδεία.

Με σκοπό την άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων ανάμεσα στις περιοχές της χώρας θεσπίζει για πρώτη φορά το υπουργείο Παιδείας με τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, νομοσχέδιο της Δια Βίου Μάθηση που ψηφίζεται τη Πέμπτη στη Βουλή.
Ανάμεσα στις άλλες διατάξεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο εμπεριέχονται και 8 δράσεις που δεν έχουν ακριβής σχέση με τη Δια Βίου Μάθηση, αλλά στοχεύουν στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η σημαντικότερη είναι η δημιουργία Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Βασικός στόχος των ΖΕΠ είναι να ξεπεραστούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες και την ευκολότερη πρόσβαση και ένταξη στην εκπαίδευση μαθητών από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Θεσπίζεται έτσι ώστε να ξεπεράσουν οι μαθητές προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση για κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς λόγους.
Οι ΖΕΠ περιλαμβάνουν τη δημιουργία υποστηρικτικών δράσεων για βελτίωση της μαθητικής επίδοσης στις περιοχές όπου ..
το πρόβλημα έχει εντοπισθεί. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την ίδρυση τάξεων υποδοχής, τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και τμήματα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας της χώρας προέλευσης των μαθητών.

Ακόμα σημαντική είναι και η διάταξη που δίνει προτεραιότητα στην Ειδική Αγωγή. Θα υπάρχει πρόγραμμα επιμόρφωσης που παράλληλα θα εξασφαλίζει δεύτερο εκπαιδευτικό μέσα στη τάξη ώστε να υποστηρίζεται ο μαθητής με ιδιαίτερες ανάγκες.
Επιπροσθέτως σημαντική είναι και η δημιουργία σχολείων μέσα σε κέντρα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες με σκοπό να μπορούν όσοι νέες-νέοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσω ειδικών μαθημάτων να ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους. Σκοπό έχει την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.    Sokakia Blog